Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

donderdag 9 februari 2017

Mogelijk 2e helft 2017 meer duidelijkheid bomenlijsten Binnenmaas

Hoe gaat het verder met de ooit toch met flink wat positivisme en ambitie opgestarte herziening van de bomenlijsten van de gemeente Binnenmaas? Deze week (9-2-2017 om precies te zijn) kregen we een reactie binnen van de gemeente op onze vragen hierover. Onder voorbehoud zal er in de 2e helft van dit jaar werk worden gemaakt van dit project.

Wij hopen van harte dat dit ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren, want het project heeft nu bijna vijf jaar stil gelegen. En waarom het zolang moest duren is niet duidelijk geworden. Maar goed, we houden de moed erin en duimen nu maar dat we met zijn alleen ('Fraxinus Excelsior', gemeente Binnenmaas en tipgevers) aan het einde van dit jaar kunnen zeggen dat er meer waardevolle bomen op de bomenlijsten staan dan einde 2012, toen dit project werd opgestart. Mocht dit niet het geval zijn dan zou de conclusie ook wel behoorlijk zuur zijn: Dan is namelijk alle werk dat wij op dit gebied, met name in 2013 en 2014, hebben verricht voor niets geweest. En dan zijn dus ook alle tips vanuit de bevolking van Binnenmaas nutteloos geweest. In elk geval hebben wij er van onze kant alles aangedaan om (ook met foto's) aan te tonen dat alle genomineerde bomen waardevol zijn en liefst ook extra bescherming verdienen. Het zou prachtig zijn als er begin 2018 een slordige honderd nieuwe bomen prijken op de gemeentelijke bomenlijsten. Overigens is dit project ooit opgestart onder wethouder Wouter Joosten en die is helaas deze week terug getreden. Wat ons betreft jammer, want de contacten met hem verliepen altijd in een plezierige sfeer. (Foto: Wethouder Joosten -rechts- plaats een nieuw bordje bij de Koningin Beatrixboom in 's-Gravendeel, enkele jaren geleden.)

Kap platanen Zoomwijcklaan Oud-Beijerland

In de Oud-Beijerlandse Zoomwijcklaan zijn recent nieuwe bomen geplant. Goed nieuws, zal de argeloze lezer misschien zo op het eerste gezicht denken. Nou, niet bepaald... Natuurlijk, het is altijd goed als men ergens weer wat jonge bomen gaat planten, maar als deze de plaatsvervangers zijn van een groep kerngezonde bomen, die nog niet eens op een derde van hun normale levensverwachting zijn is het hooguit nog maar 'half' goed nieuws.

Een groep buurtbewoners, verzameld in 'De Platanenridders', hebben er met o.a. hulp van de landelijke Bomenstichting alles aan gedaan om de platanen, die eerst op deze locatie stonden te behouden. Jammer genoeg is dit uiteindelijk niet gelukt. Helaas waren er ook de nodige klagers in dit deel van de Zoomwijcklaan, dus het was in dit geval niet mogelijk om met vrijwel alle bewoners een bijna 'gesloten front' te vormen, zoals zes jaar geleden. Ook toen wilde de gemeente (in ander deel van de Zoomwijcklaan) tientallen platanen rooien. Werkzaamheden aan de bestrating en riolering werden toen als voornaamste excuus gebruikt. Destijds bleken er slechts drie klagers te zijn en na massale protesten van o.a. veel bewoners, 'Fraxinus Excelsior', de landelijke Bomenstichting e.a. partijen kon dat nog worden tegengehouden. Eén van de redenen dat het ditmaal fout ging was ondermeer dat de gemeente de bomen die ter discussie stonden op een dusdanig beroerde manier liet snoeien, dat de kronen feitelijk compleet verprutst waren. Op langere termijn zouden de bomen na deze snoei-beurt mogelijk gevaarlijk kunnen worden. Hoe het zover heeft kunnen komen?! Niemand kan daar met zekerheid een vinger achter krijgen, maar er zijn slechts drie mogelijkheden: Pure onverschilligheid, ondeskundigheid of een kwaad willende actie. Welke van deze drie aangevinkt moet worden weet alleen degene die deze snoei-operatie in gang heeft gezet. Zonde van een groep gezonde bomen! Hoelang deze nieuwe bomen er zullen staan? Gelet op het 'klaag gehalte' in dat deel van de Zoomwijcklaan vrees ik dat er binnen 15 jaar opnieuw rumoer zal ontstaan van boomonvriendelijke mensen. De tijd zal leren hoe het daar veder gaat. (Foto: Deze platanen, in een ander stuk van de Zoomwijcklaan, konden zes jaar geleden nog worden gered van de zaag.)

dinsdag 7 februari 2017

60 jaar Nationale Boomfeestdag: Hoeveel regio-gemeenten doen mee?

Dit jaar bestaat de Nationale Boomfeestdag, of Nationale Boomplantdag, zoals sommige mensen deze dag nog steeds noemen, alweer 60 jaar. Een mooie mijlpaal! En in de Hoeksche Waard gaan in elk geval de gemeente Strijen en Korendijk weer meedoen.

Het ziet er helaas naar uit dat er in Oud-Beijerland ook dit jaar geen Boomfeestdag komt, want daar heeft men zeven jaar geleden al 'afscheid genomen' van deze feestelijke dag, omdat het toenmalige college het niet zag zitten om er nog energie in te steken. Er zijn vooralsnog bij ons geen tekenen binnen gekomen die erop wijzen dat men daar van mening gaat veranderen. De gemeente Binnenmaas heeft wel de intentie uitgesproken om weer mee te gaan doen, na vier jaar 'afwezigheid', maar men had nog geen reactie binnen van de scholen in de gemeente. Inmiddels hebben wij zelf ook nog maar eens gebeld met enkele scholen en die verklaarden, althans tegen ons dat zij best mee wilden werken. Mogelijk is er dus sprake van een misverstand of een communicatiestoornis? Wij hebben in elk geval de gegevens van twee scholen die mee willen doen doorgegeven aan de gemeente. Nu maar hopen dat er ook in Binnenmaas in dit lustrumjaar van de Boomfeestdag weer de nodige bomen de grond in gaan. Meer dan bij alle partijen (gemeenten, scholen) 'reclame' maken voor deze dag kunnen wij niet doen. En eigenlijk zou ook dat in deze tijden van klimaatproblematiek niet nodig moeten zijn. 

Dode iep na bijna twintig maanden geruimd...

De iepenziekte is voor iepen dodelijk, dat weet iedereen met een beetje boomverstand. En dus wees een oudere inwoner van Heinenoord 'Fraxinus Excelsior' enkele jaren geleden op het feit dat vlakbij de Heinenoordtunnel een iep stond die duidelijk last had van de iepenziekte. Zelf had hij al tal van overheidsinstanties en de gemeente Binnenmaas gebeld, maar graag wilde hij dat wij er ook nog even achteraan gingen.

Nadat wij een week later de boom zelf hadden bekeken was wel duidelijk dat deze Heinenoorder volkomen gelijk had, want een iep die maar half in blad staat en die in mei al bruine bladeren heeft, daar komt het niet goed meer mee.... Hoe jammer dat ook is. Vroeger was het nog zo dat een zieke iep binnen enkele weken geruimd moest worden, omdat hij immers een besmettingshaard vormt voor andere oudere (Hollandse) iepen in de omgeving. Als de iepenspintkevers (die de ziekte overbrengen) uitvliegen zullen ze uiteraard liefst een plekje zoeken in iepen in de buurt. De alerte inwoner van Heinenoord had zelf al gebeld met de provincie Zuid-Holland, het waterschap, het HWL en met de gemeente Binnenmaas, maar voor alle zekerheid gaven wij als Bomenwerkgroep het in het voorjaar van 2015 ook nog even door aan de gemeente en de provincie. Dan kon het toch bijna niet meer fout gaan zou je denken.... Gelukkig kwamen we er dankzij een ambtenaar van de gemeente achter dat de boom onder de verantwoordelijkheid viel van de provincie, maar omdat wij die ook hadden gebeld, en dit dus al eerder was gedaan door de desbetreffende inwoner van Heinenoord, ging iedereen er wel vanuit dat de boom nu binnen enkele weken weg zou zijn. Niets was minder waar. Zeven, acht weken later werden we weer gebeld door die alerte meneer op leeftijd uit Heinenoord; De inmiddels dode iep stond er nog steeds, maar hij zou nogmaals gaan bellen met de provincie. Dan moest het nu toch goed komen?

Het liep anders.... In de loop van augustus namen ook wij nog even contact op met de provincie, want alweer vijf weken later stond de iep er nog steeds. Ook de gemeente beloofde nogmaals contact te zoeken met de provincie over die dode iep. Helaas, alle inspanningen waren tevergeefs. Eind 2015 stond de dode boom nog steeds morsdood te zijn! Inmiddels bleek dat nog een inwoner van Heinenoord de provincie had getipt en begin 2016 hoorden wij dat de oudere meneer die ons al eerder had getipt ook nu weer gebeld had met de provincie. Hielp dit? Nee, en om een lang verhaal niet nog langer te maken; de dode iep bleef heel 2016 'gewoon' staan. Dit uiteraard tot ergernis van de mensen die dachten dat ze als oplettende burgers met wat bomenverstand hun best hadden gedaan om de overheden te wijzen op deze zieke en later dode boom. Pas in januari 2017 ging de dode iep dan eindelijk plat! Het had ruim anderhalf jaar geduurd. Je vraagt je toch echt af waar het heen gaat met het boombeheer bij de provincie, als men o.a. een tachtig-plusser en een kleine clubje vrijwilligers nodig heeft om dit soort zaken in de gaten te houden? En dan gaat men vervolgens zelf anderhalf jaar achterover leunen. Niet iets om vrolijk van te worden. (Foto: de dode iep in de zomer van 2015.)'Wachtlijst' voor bomenlijsten gemeente Binnenmaas

In de loop van 2012 werd vanuit de gemeente Binnenmaas een lovenswaardig project gestart: De hulp van (toen nog een stichting) 'Fraxinus Excelsior' werd ingeroepen om op zoek te gaan naar interessante, beeldbepalende bomen, die mogelijk in aanmerking kwamen voor de bomenlijsten van de gemeente.

'Fraxinus Excelsior' riep op haar beurt daarbij de hulp in van het publiek, want ook particuliere bomen komen immers in aanmerking voor opname op de gemeentelijke bomenlijsten. De respons was positief: Vanuit de bevolking (ondermeer de dorpen Maasdam, Puttershoek en buurtschap Schenkeldijk) kwamen een kleine twintig nuttige tips binnen. 'Fraxinus Excelsior' ging middels ondergetekende ook zelf op onderzoek uit en ook dit speurwerk leverde nog enkele tientallen interessante en waardevolle bomen op. Vervolgens werden in de loop van 2013 alle 'getipte' en gevonden bomen gefotografeerd, opgemeten en waar nodig (bij de particuliere bomen) probeerden we contact te maken met de eigenaren. Daarna werden alle gegevens en de foto's digitaal (via e-mail) doorgegeven aan de gemeente Binnenmaas. In de loop van 2014 kwamen af en toe ook nog tips binnen en ook deze werden weer netjes afgehandeld door ons.

Tot zover alles goed, maar einde 2014 bleek ineens dat het project tot stilstand was gekomen. De genomineerde bomen stonden allemaal nog in de 'wachtkamer'... Begin 2015 deden wij nogmaals navraag, maar ook in dat jaar en in 2016 is er geen beweging meer waargenomen in dit toch ongetwijfeld met goede bedoelingen opgestarte project. Een probleem met onkosten zult u misschien denken? Niet echt, want alle onkosten waren enkele CD-r's, waarop wij alle foto's hadden verzameld. In totaal hebben wij als 'Fraxinus Excelsior' dus enkele tientjes in rekening gebracht. Voor de rest is alles van onze kant kosteloos geregeld. Op dit moment (5-2-2017) is nog steeds niet duidelijk of en in welke vorm dit project nog doorgang kan vinden. En dat is in alle opzichten jammer, al was het alleen maar omdat wij al meerdere keren tegen mensen die destijds 'hun bomen' tipten hebben moeten zeggen dat wij ook niet weten of er nog iets met hun informatie gedaan zal worden? En uiteraard is het ook erg jammer voor de bomen, want als ze op een bomenlijst staan hebben ze in elk geval een klein beetje extra bescherming. De schietwilg in Schenkeldijk, op de foto hieronder, is zo'n boom die al ruim drie jaar geleden werd genomineerd. Nu maar duimen dat het er ooit nog van gaat komen dat de genomineerde bomen daadwerkelijk onderdeel gaan uitmaken van de bomenlijsten van Binnenmaas.