Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

vrijdag 17 juni 2016

Buurt onaangenaam verrast door snoeien platanen

Bewoners van 't Schenkeltje in 's-Gravendeel reageerden vorige week verbaasd en verontwaardigd op een snoei-operatie, die de gemeente Binnenmaas midden
in de broedperiode liet uitvoeren aan de platanen in de straat.

Niet alleen vonden mensen het zonde van de bomen, maar men begreep ook niet waarom er door de gemeente gekozen was voor deze specifieke periode. Er zijn immers volop vogels die nog broeden, of waarvan de jongen nog maar net het nest hebben verlaten. Mede omdat het nu al voor de tweede keer in goed zes jaar gebeurde was er flink wat onbegrip. Volgens de gemeente is het snoeien van de bomen noodzakelijk. Ooit is er voor gekozen om deze bomen te kandelaberen en om de bomen daarna op een verantwoorde manier in stand te houden moeten ze gemiddeld eenmaal in de vijf jaren gesnoeid worden.

Aansprakelijk
Vogelbescherming Nederland was niet te spreken over de actie van de gemeente. 'De broedperiode van vogels loopt voor veel soorten door tot 15 juli. Dat is niet voor niets. Men kan nu wel zeggen dat er eerst gekeken wordt of er nog nesten in zitten, maar nu de bomen vol in blad staan is dat zelfs voor deskundigen een moeilijke klus. Bovendien kunnen er in zulke bomen van pakweg 50 jaar ook nesten van kleine vogels, zoals boomkruipers zitten, die deels verborgen zijn in spleten of holle takken. Dat is nu vrijwel onmogelijk om te constateren. Mochten mensen dode jonge vogels vinden of eieren dan kan men de gemeente aansprakelijk stellen, via de Flora- en faunawet', aldus een woordvoerder. Volgens de Vogelbescherming kunnen gemeenten dit soort problemen simpel voorkomen door b.v. in september te snoeien. Ook de regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior was verrast door de snoei-operatie. Wat ons betreft had het nog zeker nog een jaar of twee mogen duren voordat de bomen weer werden gesnoeid en ook het tijdstip is minimaal erg ongelukkig gekozen.