Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

maandag 28 maart 2016

Strijen enige gemeente in Hoeksche Waard die deelnam aan Boomfeestdag

Groter is altijd beter? Nee, niet bepaald. En zeker niet als we hier in onze regio kijken naar de Boomfeestdag anno 2016. De kleinste gemeente (Strijen) was dit jaar namelijk nog de enige gemeente die de moeite nam om deel te nemen aan de landelijke Boomfeestdag

Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior (tot aan 1 januari 2015 Bomenstichting Fraxinus Excelsior) heeft altijd haar best gedaan om met veel enthousiasme de Boomfeestdag te promoten, maar helaas is de interesse voor de Boomfeestdag alleen maar afgenomen. Jammer, want hiermee laten de gemeenten een kans liggen om de schooljeugd kennis te laten nemen van het belang van bomen. En daarnaast gaan ze daadwerkelijk aan de slag met bomen tijdens de Boomfeestdag. In 2016 is er in deze regio dus nog maar één gemeente over die mee heeft gedaan met de Boomfeestdag. En dat is uitgerekend de kleinste gemeente en ook nog eens de enige gemeente die de afgelopen tien jaar vrijwel elk  jaar trouw heeft meegedaan. Er wordt ook op plaatselijke en regionaal niveau volop gesproken over duurzaamheid, het klimaat, het milieu, maar als we kijken naar de Boomfeestdag zijn al die uitspraken van bestuurders dus niet bijster veel waard geweest. En ook op het gebied van bescherming van oude bomen gebeurd er niet veel meer in deze regio, dus blijkbaar vallen bomen 'buiten' al die mooie woorden over duurzaamheid etc.

Geslaagde Boomfeestdag in Strijense Oranjewijk

De Nationale Boomfeestdag was dit jaar op woensdag 16 maart. Zoals elk jaar gingen in Strijen weer schoolkinderen aan de slag om jonge boompjes aan te planten. Het weer werkte gelukkig mee, want de weergoden hadden voor zon gezorgd en regen was in geen velden of wegen te bekennen. Onder het toeziend oog van wethouder Van Tilborg werden in de Oranjewijk elf bomen aangeplant.

De schooljeugd die in Strijen dit keer de handen uit de mouwen stak waren leerlingen van de CBS De Parel. Voordat men aan de slag ging werden de kinderen nog even toegesproken door de wethouder, die kort ook nog uitleg gaf over waarom men voor jonge prunussen had gekozen: 'De Oranjewijk is de afgelopen jaren helemaal gerenoveerd door HW Wonen. Veel huizen zijn opgeknapt en andere zijn gesloopt en vervangen door nieuwe huizen. Nu is het tijd om er ook voor te zorgen dat er weer meer groen komt. Deze boomsoort staat ook al in de aangrenzende straat en vroeger hadden sommige mensen ze hier ook in hun voortuinen staan. In de lente staan deze bomen straks vol met bloesem. Dat beeld komt nu met de aanplant van deze nieuwe bomen weer terug', aldus de wethouder. Na het planten van de bomen, onder begeleiding van medewerkers van de gemeente Strijen, kreeg de jeugd onder andere nog een fraaie boekje over hoe men 'bomen kan herkennen' mee.

Thema: Het belang van bossen
Voor 2016 was er een actueel thema gekozen: het belang van bomen in bossen, zowel stadbossen als bossen in het landschap. De Nederlandse bossen zijn grotendeels vanaf negentiende eeuw aangelegd voor productie van hout, voor mijnbouw en om zandgronden vast te leggen. Tegenwoordig zijn deze functies te verwaarlozen. Bomen 'maken' bossen en bossen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Ze zijn een oase van rust in ons drukke bestaan: Je kunt er heerlijk in wandelen en je gedachten verzetten én genieten van bomen, struiken, kruiden en dieren. Ze zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. Maar bossen zijn meer dan dat: ze werken ook als 'spons' na veel regenval en gaan overstromingen en grond-erosie tegen doordat ze met de wortels de grond vasthouden. Bovendien zijn ze een belangrijke luchtzuiveraar: het bos neemt CO2 op en produceert zuurstof. Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn. Er waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Nu vieren ruim 115.000 kinderen in meer dan 80% van de steden en dorpen in Nederland de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen. In de laatste 55 jaar zijn er meer dan tien miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant, ofwel ruim 4000 voetbalvelden: een substantiële bijdrage aan de CO2 reductie!