Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

zondag 31 januari 2016

Oude bomenfoto's gezocht

Het afgelopen jaar heeft de regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsioro.a. de leeftijd van meerdere opvallende, beeldbepalende bomen weer flink naar boven bij kunnen stellen met behulp van oude foto's. Ook doken er mooie oude opnamen van monumentale bomen 'in hun jongere jaren' op.

Oude ansichtkaarten en foto's kunnen heel nuttig zijn om de leeftijd van een oude boom/bomen goed te kunnen bepalen. De regionale bomenwerkgroep blijft daarom doorlopend op zoek naar oude foto's, waarop markante bomen zichtbaar zijn. En dan hoeven deze bomen lang niet altijd het hoofd-onderwerp te zijn op zo'n oude opname. Als ze maar goed zichtbaar zijn; hetzij in de verte, of eventueel links of rechts op een foto. 'Jaren geleden hebben we de treurberk bij Oost-Leeuwenstein genomineerd voor de status van monumentale boom, maar de deskundigen twijfelden sterk aan de leeftijd en dachten dat hij rond 1950-1955 was aangeplant. De oude foto's leverden nu het bewijs dat hij er al in 1914 stond als heel jong boompje. Soms heb je gewoon foto's nodig om mensen te overtuigen', aldus 'Fraxinus Excelsior'. Vorige jaar doken o.a. mooie oude foto's op van een oude linde in Heinenoord en van de monumentale beuken in de voortuin van het vroegere doktershuis te Klaaswaal. Wie denkt interessante oude foto's/ansichtkaarten te hebben met opvallende Hoeksche Waardse bomen daarop kan deze eventueel gewoon mailen als JPEG-documentje naar de bomenwerkgroep, e-mail: fraxinus.excelsior@planet.nl Ook foto-tips kan men doorgeven via dit mailadres.

Binnenmaas heeft er bijna 80 bomen bij

De gemeente Binnenmaas heeft er sinds einde december 2015 weer bijna 80 bomen bij. Het grootste deel van de jonge bomen is aan weerszijden van de Ruitersdijk aangeplant. Deze dijk verbind de Molendijk bij 's-Gravendeel met de Gorsdijk.

De aanplant maakt deel uit van de herplant die o.a. plaats gaat vinden in verband met dijkverzwaringen. In totaal zijn er bijna 80 jonge bomen geplant in het gebied. De Ruitersdijk kan nu op termijn uit gaan groeien tot een een nieuwe 'boomdijk' in dit deel van de Hoeksche Waard. Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior was uiteraard aangenaam verrast door de aanplant. Al met al een heel goed begin van 2016 voor wat betreft bomen en groen, nadat er in het vorige jaar merendeels minder positief 'bomennieuws' te melden was. Ook bij de Oude haven in 's-Gravendeel zijn enkele nieuwe bomen aangeplant (door de gem. Binnenmaas), deze kwamen in de plaats voor bomen die eerder dood zijn gegaan, o.a. door blikseminslag.