Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

vrijdag 20 maart 2015

Strijen en Korendijk geven goede voorbeeld met Boomfeestdag

Op woensdag 18 maart 2015 werd in ons land de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschapsverkiezingen, die ook op deze datum werden gehouden.

Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing. In de omgeving van wegen zijn bomen overigens ook erg belangrijk om fijnstof af te vangen. Helaas was de Hoeksche Waard dit jaar geen uitzondering op de negatieve trend dat minder gemeenten meedoen aan de Boomfeestdag. 'Strijen was, zoals wel vaker de afgelopen zes, zeven jaar in de regio de gemeente die het goede voorbeeld gaf', aldus Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. De boombeschermers hopen dat het komende jaar weer meer Hoeksche Waardse gemeenten het voorbeeld van Strijen zullen volgen. Namens de gemeente was ook dit keer weer wethouder Van Tilborg aanwezig om de schooljeugd toe te spreken. Ook in Korendijk, in de dorpskern Nieuw-Beijerland werden dit jaar bomen aangeplant.


Klimaatverandering
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek. Denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten