Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

vrijdag 20 maart 2015

Strijen en Korendijk geven goede voorbeeld met Boomfeestdag

Op woensdag 18 maart 2015 werd in ons land de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschapsverkiezingen, die ook op deze datum werden gehouden.

Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing. In de omgeving van wegen zijn bomen overigens ook erg belangrijk om fijnstof af te vangen. Helaas was de Hoeksche Waard dit jaar geen uitzondering op de negatieve trend dat minder gemeenten meedoen aan de Boomfeestdag. 'Strijen was, zoals wel vaker de afgelopen zes, zeven jaar in de regio de gemeente die het goede voorbeeld gaf', aldus Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. De boombeschermers hopen dat het komende jaar weer meer Hoeksche Waardse gemeenten het voorbeeld van Strijen zullen volgen. Namens de gemeente was ook dit keer weer wethouder Van Tilborg aanwezig om de schooljeugd toe te spreken. Ook in Korendijk, in de dorpskern Nieuw-Beijerland werden dit jaar bomen aangeplant.


Klimaatverandering
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek. Denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.


vrijdag 6 maart 2015

Blij met 'rode reus'

Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior is al sinds de oprichting (2003) druk in de weer geweest om monumentale bomen in de Hoeksche Waard in kaart te brengen. En om potentieel monumentale bomen op te sporen. Dergelijke bomen werden dan weer genomineerd bij de landelijke Bomenstichting voor opname in het landelijke register.

Veel monumentale bomen in de regio staan voor een kerk, bij een boerderij of in de tuin van een particuliere woning. Woningen en boerderijen wisselen nu eenmaal weleens van eigenaar en dan is het altijd even afwachten of de nieuwe eigenaar ook blij is met zo'n imposante boom bij de woning. Zo kreeg het vroegere 'doktershuis' aan het Schouteneinde te Puttershoek recent ook nieuwe bewoners. En in de achtertuin staat één van de oudste, grootste en tevens mooiste rode beuken van de Hoeksche Waard: Een gelukkig nog kerngezonde 'rode reus' van zo'n 160 jaar. De vorige eigenaren waren altijd blij geweest met 'hun' monumentale boom en uiteraard hoopte 'Fraxinus Excelsior' dat dit ook voor de nieuwe bewoners zou gelden. En dat bleek in dit geval geen enkel probleem te zijn. De familie Klaver (nieuwe bewoners) is erg ingenomen met hun 'rode reus'. Pauline Klaver van Stotterinterventiecentrum Klaver (SIC Klaver) is heel blij met de boom en denkt er zelfs over na om een afbeelding van de imposante rode beuk te verwerken in het praktijklogo. Ondanks zijn leeftijd van rond de 160 jaar (de boom is aangeplant in 1860) is er op de boom nog helemaal niets te ontdekken van zwammen of andere aantastingen. 'Fraxinus Excelsior' hoopt dan ook dat de monumentale beuk nog heel lang in de achtertuin aan het Schouteneinde zal staan.