Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

maandag 28 december 2015

Een bomenjaar met voortschrijdend inzicht

Het jaar 2015 zit er bijna op en dan is het tijd om eventjes terug te blikken op wat het jaar ons allemaal gebracht heeft. Ook Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior doet dat elk jaar en 2015 is wat dit betreft geen uitzondering. Het was jammer genoeg ook in de Hoeksche Waard een ronduit slecht jaar voor bomen. Want leek het wel of er in Nederland en ook in de regio bijna aan de lopende band bomen moesten worden gekapt.

Gelukkig kon het jaar wel worden afgesloten met goed nieuws, want mede én vooral dankzij de massale protesten vanuit de Hoeksche Waard werden de plannen voor een massale kap langs o.a. de provinciale weg (N489) grotendeels bijgesteld. En begin december bleek dat ook de grootste gemeente in het Rijnmondgebied (Rotterdam) de plannen van de provincie, om duizenden bomen langs provinciale wegen te kappen feitelijk onzinnig vond. Een mooie steun in de rug voor kleinere gemeenten, zoals Binnenmaas, waar men ook niet blij was met dit plan. Maar het waren vooral de protesten van de vele inwoners van Westmaas en Mijnsheerenland, de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP) en 'Fraxinus Excelsior', die de zaak in beweging zetten. Eerder moesten al wel tal van bomen wijken voor de dijkverzwaring en in de omgeving van 's-Gravendeel werd het Trekdam bos met een slordige 100 bomen uitgedund, omdat hier oude waterleidingbuizen verwijderd moesten worden. Om het slechte nieuws in 2015 compleet te maken namen ook dit jaar slechts twee Hoeksche Waardse gemeenten deel aan de Boomfeestdag.

'Dikke bomen'
Goed nieuws was er ook, want er kwamen ook in 2015 weer onverminderd interessante tips binnen vanuit de bevolking met betrekking tot oude en opvallende bomen. Zo werd dit jaar de op één na dikste populier ontdekt. Met een omtrek van ruim vijf meter kon de boom ook worden toegevoegd aan de top tien van regionale 'dikke' bomen. (De dikste boom, zover bekend, staat overigens in Vuurbaken en is een wilg.) Nu het klimaat einde 2015 wereldnieuws is hoopt 'Fraxinus Excelsior' dat er voor de komende jaren toch ook op andere manier met bomen zal worden omgegaan. Bomen zijn tenslotte belangrijk voor wat betreft de CO2 problematiek, het afvangen van fijnstof en zeker in een poldergebied zijn ze erg belangrijk voor de natuur. Veel diersoorten, insecten en ook vogels verplaatsen zich via de 'groene dijken' in de Hoeksche Waard. En dan zijn er ook nog de esthetische waarden. Wat betreft dit laatste kon iedereen de afgelopen herfst zien hoe schitterend dijken en wegen met linden, iepen en populieren dan zijn. 'Fraxinus Excelsior' hoopt dat in 2016 ook weer meer gemeenten mee gaan doen aan de Boomfeestdag, zodat 2016 wat groener van start kan gaan dan 2015.

maandag 16 november 2015

Aangepast plan voor ondermeer N489

Eén van de 'goed nieuws berichten' voor wat betreft bomen had dit najaar betrekking op de plannen van de provincie met de provinciale wegen in onze regio. Na massale protesten van o.a. bewoners en mede dankzij veel werk verzet door de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap en 'Fraxinus Excelsior' moet er een aangepast plan komen.

Dat plan moet rekening houden met het zogenaamde streekeigen karakter van een regio en het groen dient zoveel mogelijk te worden ontzien. In de praktijk gaat dit hopelijk en waarschijnlijk betekenen dat de meeste bomen langs de N489 kunnen blijven staan en dat er vervangende bomen komen voor degenen die bij een toekomstige rotonde mogelijk moeten verdwijnen. Tot verrassing van velen (ook ondergetekende) is inmiddels ook de ANWB van mening veranderd en vinden zij massale bomenkap langs wegen onnodig. De ruime meerderheid van de essen langs de N489 zullen we dus over een jaartje of tien nog kunnen zien staan. Hopelijk geldt dat ook voor de andere bomen en een beeldbepalende paardenkastanje, die langs deze weg staan. In elk geval heeft dit hele verhaal maar weer eens aangetoond dat het in verzet komen tegen ondoordachte plannen wel degelijk zin heeft....

woensdag 28 oktober 2015

Prachtige herfst in de Hoeksche Waard

Herfst in de Hoeksche Waard kan heel mooi zijn, maar het is altijd weer wachten op medewerking van de weergoden. De bomen zijn er (populieren, iepen en linden vooral), maar één storm op het verkeerde tijdstip kan de pret verpesten...

Maar dat gebeurde dit keer gelukkig niet. Al was het deze herfst wel lang wachten op een zo goed als droge week met flink wat zon en weinig tot geen wind. De laatste week van oktober was het echter zo ver! De wind kwam nauwelijks verder dan windkracht 3, hooguit 4 en de zon kwam er soms urenlang bij om te helpen de kleurenpracht aan de bomen in volle glorie te laten verschijnen! In de Hoeksche Waard zijn er dijken met linden en populieren en beide boomsoorten kunnen in de 'juiste herfst' schitterende plaatjes opleveren. In o.a. 's-Gravendeel zijn er verder nog straten met redelijk oude iepen en ook die kunnen prachtig, helder geel kleuren in de herfst. Meestal verkleuren de linden en de iepen ongeveer gelijktijdig en dus was het in de laatste week van oktober 2015 naar hartenlust foto's schieten. Op de foto is de Mookhoek te zien met aan beide zijden van de dijk de circa 70 jaar oude linden.


woensdag 16 september 2015

Monumentaal 'iepenlaantje' getroffen door iepenziekte

Helaas, waar ik en wij als 'Fraxinus Excelsior' al drie jaar bang voor waren is dit jaar dus gebeurd. Minstens één van de negen monumentale iepen bij de Mariënhoeve is getroffen door de iepenzieke en bleek half september al enkele weken kaal te zijn. Een andere is zeer waarschijnlijk ook ziek (deels kaal, bruin en geel reeds half september 2015). 

We mogen dus heel blij zijn als er volgend jaar nog zeven bomen overblijven, maar een 'Iepenlaantje' kan je dat eigenlijk niet meer noemen. N.a.v. een tip (12-9-2015) even wezen kijken bij Westmaas en dit is toch wel heel erg triest. Met 'dank' aan Groenbeheer H.W., die in 2012 'zo vriendelijk was' om te adviseren aan de regio-bestuurders om te stoppen met het preventief injecteren van de nog negen resterende iepen bij de Mariënhoeve en de (nu nog) 52 oude iepen langs dijken. Ik heb in de jaren 2012 en 2013 gepraat als 'Brugman', voorbeelden van wereldsteden als Hamburg en Toronto erbij betrokken (waar men sinds een aantal jaren ook iepen beschermd met o.a. injecties), tevens voorbeelden uit ons eigen land genoemd en gevraagd of men eens bij die steden (Den Haag en Capelle a/d IJssel o.a.) wilde informeren, maar het maakte weinig indruk. Ook het feit dat boomdeskundigen uit het buitenland (Engeland en België) het geweldig vonden dat er bij ons ergens in de polder nog 'zomaar' een heel groepje echte, oude Hollandse iepen stond heeft geen indruk kunnen maken...

En dus werden alle injecties voor de destijds nog iets meer dan 60 resterende oude iepen in onze regio geschrapt. (Dat aantal van iets meer dan zestig was inclusief de negen bomen naast de Mariënhoeve bij Westmaas.) Voor de duidelijkheid; in de zes jaren dat de iepen bij de Mariënhoeve injecties kregen is er niet eentje getroffen door de dodelijke iepenziekte. Nu, in 't derde jaar dat dit niet meer gebeurd, zijn er dus twee die helaas het loodje gaan leggen en we mogen blij zijn als het daarbij blijft. Maar als het in dit tempo door blijft gaan is het restant van dit ooit unieke groepje oude iepen over tien jaar definitief verleden tijd. Bezuinigingsdrift?, eigenzinnig optreden?, onverschilligheid? En combinatie van dit alles? Ach, wat ook de reden geweest is om alle door ons aangedragen informatie en zelfs de mening van erkende boomdeskundigen uit het buitenland te negeren; het resultaat kunnen we nu straks allemaal zien als deze bomen uit het landschap gaan verdwijnen. Met wat goede wil en niet eens zoveel geld hadden ze er mogelijk nog tussen de 50-90 jaar kunnen staan. Maar veel sneller dan verwacht zullen we straks moeten zeggen: 'Gelukkig hebben we de foto's nog....'


zaterdag 5 september 2015

Veel bomen weg bij oude gemeentehuis 's-Gravendeel?

Eén van de zaken waar ik mij de komende tijd mee bezig zal moeten gaan houden is vrees ik de geplande nieuwbouw op de locatie van het oude gemeentehuis van 's-Gravendeel. Het lijkt er steeds meer op dat alleen een groepje van een stuk of zes, zeven linden kan blijven staan.

Volgens omwonenden, die bij een info-avond over de nieuwbouw aanwezig waren gaan verder vrijwel alle bomen weg. Wij waren als (toen nog stichting) bij eerdere plannen voor deze locatie akkoord gegaan met de eventuele kap van o.a. een groep bol-acacia's en drie moerascypressen, maar alle andere bomen zouden bij dat plan dan gespaard blijven. Nu is alles anders geworden en gaan er, als de plannen ongewijzigd doorgaan, veel meer bomen weg. Dit wil dus zeggen dat ook de linden en elzen aan de kant van het parkeerterrein weg moeten, een haagbeuk en twee esdoorns achter het vroegere gemeentehuis. Tel hierbij dan op de kap van de drie moerascypressen en de bolboompjes en van het groene gebied rondom het pand blijft maar weinig meer over. Erg jammer, ook omdat de voornaamste boom die hier stond (een paardenkastanje) door stormschade is gesneuveld in 2013. Er lijkt geen ruimte te zijn voor herplant van een nieuwe beeldbepalende boom in de buurt van deze locatie. We hebben hier dus duidelijk weer te maken met een architect die geen serieuze interesse lijkt te hebben in inpassing van de bestaande bomen. Kappen maar weer en dan grotendeels 'blanco' beginnen. Aangezien het hier in vrijwel alle gevallen om kerngezonde bomen gaat, die zeker wat betreft de linden nog heel lang kunnen leven gaan we zeker bezwaar aantekenen tegen de kap.

De zwaarste zomerstorm sinds 1901

Het was ook in onze regio de zomer waarin de zwaarste/ergste zomerstorm sinds 1901 'voorbij' kwam. Het probleem voor wat betreft een zomerstorm is dat het qua windkracht niet eens zo'n hele heftige storm hoeft te zijn om toch veel schade aan bomen aan te richten, omdat die allemaal immers nog vol in blad staan.

Jammer genoeg was dit een zomerstorm met hele heftige windstoten. Even buiten de regio Hoeksche Waard (in Hoek van Holland) werden windstoten gemeten van 120 km per uur. Tel daarbij op dat het bijna een hele middag en avond windkracht 8 en af en toe windkracht 9 was en je hoeft geen genie te zijn om te snappen dat er flink wat bomen zullen sneuvelen en takken gaan verliezen. Maar zoals wel vaker tijdens noodweer in de zomer of lente vielen, -althans in de Hoeksche Waard-, de meeste slachtoffers onder de bomen niet onder de monumentale 'oudjes'. Sterker nog, de schade aan onze monumentale bomen was minimaal. En dat gold dus ook voor de meer dan een eeuw oude zwarte populier in Sint Anthoniepolder. Een paar kleinere takken armer stond ook deze reus nog kaarsrecht overeind. De meeste 'slachtoffers' vielen in onze regio onder de bomen die je met enige fantasie van 'middelbare' leeftijd zou kunnen noemen. Enkele essen, een paar schietwilgen en een paar esdoorns gingen 'plat'. In de meeste gevallen ging het om bomen van tussen de 30-65 jaar oud. Sommige van onze oude reuzen hadden zelfs zo weinig schade dat het eigenlijk niet eens opviel. Bij de linde in Mookhoek lagen slechts een paar dode takken en wat uiterst minimale takjes onder boom. Ongewild leverde deze zomerstorm het bewijs dat mits minimaal redelijk gezond oude bomen niet de voornaamste slachtoffers zijn van zomers noodweer.


Oude foto bewijs voor hoge leeftijd rode beuk Klaaswaal

Oude foto's zijn vaak belangrijk bij onderzoek, zeker ook bij het bepalen van de leeftijd van oude bomen. Zo kreeg ik vorige maand deze oude ansichtkaart van meer dan honderd jaar oud onder ogen. Op de foto het bekende 'doktershuis' van Klaaswaal rond 1910-1915. En duidelijk zichtbaar is hier de monumentale rode beuk in de voortuin. Er stonden toen zelfs twee (toen al behoorlijk grote) rode beuken pal naast elkaar in de tuin! De boom die het dichtste bij het woonhuis stond staat er nu niet meer. Wanneer die is weggehaald weet ik niet. Wat ik wel kan zien aan de hand van de foto, is dat de beide beuken hier al zeker bomen van een jaar of vijftig-zestig waren. (Ze zijn dus rond 1860 aangeplant.) Je ziet op de foto (ansichtkaart) namelijk bomen met een stam-diameter (op een hoogte van pakweg 1.20-1.30 mtr.) van rond de 60-70 cm. Het is zeker bij beuken dan uitgesloten dat het hier toen ging om bomen van nog maar een jaar of twintig, dertig. 

woensdag 26 augustus 2015

Unieke oude leilinden naast 'Posthoorn' blijven staan

Aan de rand van de Molendijk (hoek Schouteneinde), naast het voormalige partycentrum 'De Posthoorn' staat nog een groepje van vijf oude leilinden. De bomen hebben een  indrukwekkende leeftijd van rond de 170 jaar en staan al lange tijd op de lijst met beeldbepalende bomen van de gemeente Binnenmaas. 

Na een zogenaamde executieveiling heeft 'De Posthoorn' inmiddels sinds kort een andere eigenaar. En dus wilde de regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior heel graag weten wat dat zou gaan betekenen voor de oude linden. De linden horen tenslotte bij de oudste, geregistreerde bomen in de regio en bezitten de monumentale status. Daarom nam 'Fraxinus Excelsior' contact op met de gemeente Binnenmaas, want de linden zijn nog steeds kerngezond en hebben als beeldbepalende, monumentale bomen natuurlijk aanzienlijke waarde voor de omgeving. Gelukkig blijven de vijf oude leilinden gewoon staan als het aan de gemeente ligt. Dit heeft ook mede te maken met de historische waarde van dit stukje Puttershoek. (De vijf bomen staan achter een stukje muur wat mogelijk nog ouder is dan de bomen zelf.) De nieuwe eigenaar krijgt dus te maken met dezelfde voorwaarden voor wat betreft de leilinden als de vorige.

Dankzij een foto uit 1927, die door een inwoner van Puttershoek, dhr. Roons werd toegezonden aan de regionale bomenwerkgroep kon zo'n vijf jaar geleden de leeftijd van de vijf linden flink worden bijgesteld. Begin jaren negentig van de vorige eeuw werden de bomen door een deskundige geschat op 70 à 80 jaar. Dankzij deze oude foto uit 1927 kon de leeftijd met circa 30-40 jaar worden verhoogd. Maar niet veel later kwam er van diverse kanten nog meer informatie boven tafel, waaruit bleek dat de kranige 'oudjes' nog een flink stuk ouder waren! Ondermeer de Stichting Oud-Puttershoek had de bomen terug gevonden op oude foto's uit 1904 en zelfs op een opname van even voor 1900. De linden bleken op deze foto's nauwelijks kleiner en dunner dan dat ze nu zijn! Gezien het feit dat leibomen die goed onderhouden worden vooral hun energie steken in het aanmaken van telkens nieuwe takken en niet in het laten uitgroeien van een dikke stam, worden de bomen nu geschat op 170 jaar.


woensdag 3 juni 2015

Druk bezochte info-avond over N489

Gelukkig een heel druk bezochte info-avond over plannen die de provincie Z-H heeft met delen van de wegen in de Hoeksche Waard. Er waren zelfs 'staanplaatsen' nodig in de Vijf Schelpen in Mijnsheerenland. Veel goede vragen ook vanuit het publiek. Dankzij deze 'merkwaardige' plannen moeten er tussen Klaaswaal en Heinenoord zo'n 500 bomen verdwijnen langs de N489

En nu bleek dus ook dat de inspraak feitelijk maar heel beperkt is. Het wonderlijke is dat men tijdens de avond steeds over veiligheid sprak, maar dat men feitelijk bleef weigeren om delen van de weg daar 50 of 60 km te maken, want het verkeer moet wel 'volop door kunnen stromen'.... En straks als de bomen eventueel weg zijn trappen in dat 'lege' gebied degenen die goed 'door willen rijden' vast en zeker het gaspedaal nog verder in. Veiligheid is dan ineens erg relatief. Laten we eerlijk zijn: Er is toch weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat een bepaald type automobilist zo'n grotendeels kaal gebied als een uitnodiging zal zien om flink het gaspedaal in te trappen, zeker als er geen flitscamera's komen. Op kritische vragen vanuit het publiek kwamen soms wonderlijke antwoorden. Zo bleek dat men wel alle bomen die weg moeten voor dit 'veiligheidsplan' (in principe) wil compenseren, maar als deze niet in de omgeving/regio ingepast kunnen worden, gaan ze desnoods buiten de Hoeksche Waard de grond in. 

Ook werd er door een inspreekster gewezen op onderzoeken waaruit blijkt dat mensen in een groene omgeving met bomen langer leven en vaak ook gezonder zijn, maar deze onderzoeken bleken duidelijk (nog) niet bekend bij de provincie, dus ook hier kwam geen helder antwoord op. Wat sommige mensen ook 'vreemd' vonden is dat nu blijkt dat ook particulieren straks bomen en stukken grond in moeten leveren, terwijl dit in de eerdere communicatie via de kranten nergens was terug te vinden. Er werd slechts gesproken over het realiseren van obstakelvrije zones langs de weg. Voor de nieuw aan te leggen rotonden moeten echter ook op enkele plaatsen bomen wijken. Als we deze particuliere bomen optellen bij het totaal dan komen we zelfs boven de 500 bomen uit, die weg moeten in de omgeving van de N489. Hiernaast kwam tijdens de info-avond in de Vijf Schelpen aan het licht dat door één van deze rotonden een nog maar enkele jaren geleden gerealiseerd natuurgebied flink aangetast wordt. Ook dit zal worden gecompenseerd, maar ook daarvoor is nog geen echte oplossing of locatie in zicht. 'Veiligheid', het mag wat kosten anno 2015, zeker als je maar één plan in je hoofd hebt zitten en het verkeer verder niet 'in de weg wil zitten....' En dan te bedenken dat de overgrote meerderheid van ongevallen op dergelijke wegen veroorzaakt wordt door mensen die soms veel te hard rijden, of die een fikse slok op hebben.

donderdag 21 mei 2015

Kaalslag dreigt bij provinciale weg N489

De provinciale weg N489, die o.a. langs Westmaas loopt is toe aan groot onderhoud en tevens wil de overheid deze weg veiliger gaan maken. Daarvoor worden verschillende maatregelen gepresenteerd. Verkeersveiligheid, daar is natuurlijk niemand op tegen, maar bij de manier waarop men dat in dit specifieke geval wil bereiken kan men gerust vraagtekens zetten.

Wie zich goed in de plannen gaat verdiepen komt er namelijk achter dat het voor grote delen langs deze weg betekent dat er een fikse 'kaalslag' zal plaatsvinden. Niets meer en niets minder! Er moeten o.a. nieuwe rotonden komen en daarnaast moeten 'obstakels' langs de weg verdwijnen. En met die 'obstakels' worden, mogelijk heeft u het al geraden, bomen bedoeld. En niet zomaar enkele bomen, maar vele tientallen bomen. Bomen die langs de weg staan, bomen die te dicht op de geplande rotonden staan en bij de Maasdijk zelfs een deel van een oude (particuliere), hoogstam boomgaard. Ook zal er bij de Maasdijk mogelijk een fraaie, beeldbepalende paardenkastanje moeten verdwijnen. De familie Vink, eigenaar van de oude hoogstam boomgaard is dan ook geschrokken van deze rigoureuze plannen en begrijpt niet waarom er niet voor andere oplossingen wordt gekozen, zoals b.v. flitspalen? Wie het gebied bekijkt waar de rotonde bij de Maasdijk (het kruispunt daar) moet komen, kan alleen maar constateren dat het landschap daar feitelijk 'verwoest' zal worden. Tientallen essen zullen verdwijnen, een deel van een meer dan 75 jaar oude hoogstam boomgaard en mogelijk ook nog een beeldbepalende kastanje.

Er zijn echter toch voorbeelden genoeg van andere verkeersveilige aanpassingen aan wegen. Zelfs in de Hoeksche Waard. Bijvoorbeeld de Blaaksedijk nabij Puttershoek,waar na de plaatsing van flitspalen nauwelijks nog iemand harder durft te rijden dan 50 km per uur. Dit geldt ook voor delen van de Stougjesdijk bij buurtschap Greup. In andere provincies zijn dit soort voorbeelden in nog grotere mate voorhanden. In buur-provincie Brabant b.v., waar vaak al voor een doorgaande weg een dorp bereikt flistpalen staan. Een veiligere oversteekplaats voor fietsers? Waarom is er niet gekeken naar een fietsers tunneltje? Met deze 'keiharde' aantasting van het landschap worden bovendien mensen die a-sociaal gedrag in het verkeer vertonen 'beloond'. De cijfers zijn tenslotte clip en klaar; de overgrote meerderheid van degenen die op dit soort wegen ongelukken veroorzaken rijden vaak (veel) te hard, of zijn onder invloed van drank of drugs. Moeten we daarom maar 'gemakshalve' een groot deel van het landschap aan gaan passen...? 

maandag 27 april 2015

Opnieuw problemen met bomen 't Schenkeltje

Helaas kreeg ik vandaag van meerdere kanten te horen dat er in de 's-Gravendeelse wijk 'De Nest' opnieuw mensen zijn die de prachtige bomen op de dijk van 't Schenkeltje weg willen hebben. De oudste bomen op deze dijk zijn notenbomen en platanen van rond de 90 jaar oud.

Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat diverse bewoners van de nieuwbouw deze fraaie bomen weg willen hebben. Blijkbaar zijn deze mensen zeer slecht van geheugen, want de groene omgeving (waarvan de bomenrij op de dijk het belangrijkste onderdeel is) werd destijds nog gebruikt om deze nieuwbouwwoningen aan te prijzen. En dit gebeurde niet alleen tijdens informatieavonden, maar later ook bij presentaties, in advertenties en uiteraard stonden de bomen ook al op de presentatie-tekeningen van de nieuwbouw... Je hoeft er dus weinig fantasie voor te hebben om hier te constateren dat IEDEREEN die een dergelijke woning wilde kopen of huren wist waaraan hij begon. De maat is nu echter wel een keer vol. Nog deze week gaan wij contact zoeken met de betrokken ambtenaren van de gemeente Binnenmaas en tevens met gemeenteraadsleden. Aangezien zwart op wit staat dat deze bomen behouden zouden blijven bij nieuwbouw en ook nog eens onomstotelijk kan worden aangetoond dat ze werden gebruikt om de verkoop aan te prijzen, hebben sommige mensen een heel groot probleem... En dat betreft niet onze werkgroep. Ongelooflijk dat we dit nu voor de derde keer in 7 jaar weer voorbij zien komen.vrijdag 20 maart 2015

Strijen en Korendijk geven goede voorbeeld met Boomfeestdag

Op woensdag 18 maart 2015 werd in ons land de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschapsverkiezingen, die ook op deze datum werden gehouden.

Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing. In de omgeving van wegen zijn bomen overigens ook erg belangrijk om fijnstof af te vangen. Helaas was de Hoeksche Waard dit jaar geen uitzondering op de negatieve trend dat minder gemeenten meedoen aan de Boomfeestdag. 'Strijen was, zoals wel vaker de afgelopen zes, zeven jaar in de regio de gemeente die het goede voorbeeld gaf', aldus Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. De boombeschermers hopen dat het komende jaar weer meer Hoeksche Waardse gemeenten het voorbeeld van Strijen zullen volgen. Namens de gemeente was ook dit keer weer wethouder Van Tilborg aanwezig om de schooljeugd toe te spreken. Ook in Korendijk, in de dorpskern Nieuw-Beijerland werden dit jaar bomen aangeplant.


Klimaatverandering
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek. Denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.


vrijdag 6 maart 2015

Blij met 'rode reus'

Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior is al sinds de oprichting (2003) druk in de weer geweest om monumentale bomen in de Hoeksche Waard in kaart te brengen. En om potentieel monumentale bomen op te sporen. Dergelijke bomen werden dan weer genomineerd bij de landelijke Bomenstichting voor opname in het landelijke register.

Veel monumentale bomen in de regio staan voor een kerk, bij een boerderij of in de tuin van een particuliere woning. Woningen en boerderijen wisselen nu eenmaal weleens van eigenaar en dan is het altijd even afwachten of de nieuwe eigenaar ook blij is met zo'n imposante boom bij de woning. Zo kreeg het vroegere 'doktershuis' aan het Schouteneinde te Puttershoek recent ook nieuwe bewoners. En in de achtertuin staat één van de oudste, grootste en tevens mooiste rode beuken van de Hoeksche Waard: Een gelukkig nog kerngezonde 'rode reus' van zo'n 160 jaar. De vorige eigenaren waren altijd blij geweest met 'hun' monumentale boom en uiteraard hoopte 'Fraxinus Excelsior' dat dit ook voor de nieuwe bewoners zou gelden. En dat bleek in dit geval geen enkel probleem te zijn. De familie Klaver (nieuwe bewoners) is erg ingenomen met hun 'rode reus'. Pauline Klaver van Stotterinterventiecentrum Klaver (SIC Klaver) is heel blij met de boom en denkt er zelfs over na om een afbeelding van de imposante rode beuk te verwerken in het praktijklogo. Ondanks zijn leeftijd van rond de 160 jaar (de boom is aangeplant in 1860) is er op de boom nog helemaal niets te ontdekken van zwammen of andere aantastingen. 'Fraxinus Excelsior' hoopt dan ook dat de monumentale beuk nog heel lang in de achtertuin aan het Schouteneinde zal staan.

zaterdag 21 februari 2015

Prinses Maxima boom blijft behouden

De 's-Gravendeelse Prinses Maxima boom blijft ook bij toekomstige nieuwbouw, op de plaats waar het vroegere verzorgingshuis Immanuël heeft gestaan behouden. Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior heeft in 2014 de aanwezigheid van de boom onder de aandacht van de gemeente Binnenmaas en HW Wonen gebracht. In goed overleg is inmiddels door de betrokken partijen besloten dat de Prinses Maxima boom ter zijner tijd verplaatst zal worden binnen het plantsoen. De boom is destijds geplant door toenmalig wethouder Henk van Driel en een inwoner van Immanuël. Dit gebeurde in het voorjaar van 2002 ter gelegenheid van het huwelijk van (toen nog) kroonprins Willem-Alexander. Enkele jaren geleden werd het leegstaande, voormalige verzorgingshuis gesloopt en inmiddels zijn er concrete plannen voor nieuwbouw op deze locatie. Helaas viel de boom net binnen de grenzen van de toekomstige bebouwing. Maar inmiddels is besloten dat de boom een aantal meters zal gaan 'verhuizen'. Er zal dan t.z.t. ook weer een nieuw aanduidingsbordje bij deze 'Oranjeboom' worden geplaatst. 'Fraxinus Excelsior' is blij dat er voor deze oplossing is gekozen en dat de herdenkingsboom zo behouden blijft.


Es bij Hervormde Kerk 's-Gravendeel 90 jaar

Soms moet je het van toeval hebben, zoals tijdens die behoorlijk koude winterdag einde januari, toen ik in 's-Gravendeel iemand tegenkwam, die mij vertelde dat zijn vader deze es in 1934 of 1935 had aangeplant. (Op dat moment uiteraard al een boompje van 5-10 jaar oud.) Dit is dus een boom van zo'n slordige 90 jaar oud. De es staat schuin achter de Hervormde Kerk in 's-Gravendeel. Hij is qua omtrek te vergelijken met de essen op het oude kerkhof (goed vijftig meter verderop), dus waarschijnlijk zijn dat leeftijdgenoten. Zo ben je zomaar ineens nuttige info rijker. :-)

Opnieuw oude leilinden ontdekt

Dankzij een artikel op de site van Hoeksch Nieuws en in de DICHTBIJ kregen wij alweer enkele erg nuttige tips over oude leibomen. Deze bomen (leilinden) van de fam. Groeneweg aan de Blaaksedijk b.v., zijn geplant in 1900. Nu dus een slordige 120 jaar oud. (Foto: fam. Groeneweg.) Begin dit jaar kregen we ook al een paar interessante tips. Er blijken dus nog steeds 'onbekende' oude leibomen in onze regio te staan. Daarom blijven we ook dapper doorzoeken naar zulke oudjes.

Groene stippen op 's-Gravendeelse linden een mysterie

Afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het 'groene stippen mysterie' in 's-Gravendeel. Het is vermoedelijk een flauwe grap, of wishfull thinking van iemand die last heeft de bomen. Een buurtbewoner wees ons op vier 'keurige' gif groene stippen op beeldbepalende linden voor het vroegere gemeentehuis. Afgelopen maandag navraag gedaan. De gemeente en later ook de organisatie die jaarlijks de boomcontroles uitvoert voor de gemeente waren stomverbaasd. Daar heeft niemand de stippen gezet, ook bij de projectontwikkelaar is nu navraag gedaan en die claimen ook niets te weten. De voorwaarden zijn ook ongewijzigd gebleven: Bij nieuwbouw blijven ALLE linden staan. Waarschijnlijk iemand bezig geweest met een flauwe grap, of de 'buurtzeurpiet', die liever weer wat bomen ziet verdwijnen.... We blijven het volgen, maar zoals het er nu voorstaat blijven de linden overeind. En zo hoort het ook.