Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

zondag 31 augustus 2014

Van stichting naar bomenwerkgroep

Vanaf 1 januari 2015 gaat Bomenstichting Fraxinus Excelsior officieel verder als 'Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior'. Heeft dat veel invloed op de werkzaamheden? In de praktijk eigenlijk totaal niet. Het beschermen van oude, beeldbepalende en monumentale bomen, het zoeken naar potentieel monumentale bomen; dit gaat allemaal gewoon door.

De reden waarom de stichting opgeheven wordt is vooral een praktische. Helaas is het niet gelukt om een goede en betrokken (nieuwe) penningmeester te vinden. Bestuurders vinden is trouwens (helaas) een probleem wat steeds vaker voor lijkt te komen bij verenigingen en stichtingen. Ook een groot deel van de aangesloten vrijwilligers (contactpersonen) was in de praktijk niet meer betrokken bij werkzaamheden. Zodoende moesten alle projecten in 2013 en het lopende jaar, waar de stichting direct of zijdelings bij betrokken was, uitgevoerd worden door twee personen en van de zeven contactpersonen was er slechts nog eentje overgebleven die regelmatig van zich liet horen. Helaas ook een probleem wat zich al voordeed met eerdere vrijwilligers. Men begint, mag men aannemen, met goede bedoelingen, maar na enkele jaren geeft men de pijp alweer aan Maarten.


Als alle werkzaamheden toch door enkele mensen worden uitgevoerd heeft het verder geen zin om daarvoor een hele stichting of vereniging op te tuigen, compleet met alle kosten en  'rompslomp' die dit met zich meebrengt. De (op papier nog aanwezige) vrijwilligers zijn inmiddels bedankt voor hun diensten. Projecten gaan we in de toekomst ook nog steeds aanpakken, maar we hopen dit te kunnen doen met projectsponsoring door bedrijven. Een eerste begin hiermee is reeds gemaakt met de nieuwe aanduidingsbordjes voor de zgn. 'Millenniumbomen' in de polder Nieuw-Bonaventura. Een Strijens bedrijf gaat hiervoor zorg dragen. Ook wil 'Fraxinus Excelsior' in de toekomst onderzoeken of men bij bepaalde projecten de hulp in kan roepen van studenten/scholieren, die 'groene opleidingen' volgen. Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior is dus springlevend en blijft zich voor 100% inzetten voor de oude en beeldbepalende bomen in de Hoeksche Waard.