Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

zaterdag 14 december 2013

Een goed 2014 gewenst!

Het jubileumjaar van onze stichting (10 jarig bestaan oktober 2013) zit er zo goed als op. Bij deze wensen wij iedereen Prettige Kerstdagen en een goed, gezond, gelukkig en groen 2014!

Koningin Beatrix boom heeft nieuw bordje

Wethouder Wouter Joosten trotseerde samen met enkele medewerkers van de gemeente Binnenmaas afgelopen donderdagochtend 12 december de winterse kou om in 's-Gravendeel, bij de Kildijk een nieuw bordje te plaatsen bij de plaatselijke Koningin Beatrix.

De regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior was begin dit jaar een actie gestart om in de Hoeksche Waard op zoek te gaan naar zogenaamde 'verweesde Koninklijke bomen'. Met andere woorden, bomen die ooit bij een officiële gelegenheid zijn aangeplant, maar waarvan het aanduidingsbordje inmiddels is verdwenen. De afgelopen eeuw ging het dan met name om 'Koninginnebomen'. Bomen, -vaak linden-, die bij een inhuldiging of een jubileum van een koningin zijn aangeplant. In 's-Gravendeel bleek de Koningin Beatrix boom, ooit aangeplant toen Koning Beatrix tien jaar vorstin was, geen bordje meer te hebben. Ook de Prinses Maxima boom bleek inmiddels zonder aanduiding door het leven te gaan. De gemeente Binnenmaas vond het een sympathieke actie en pakte de spreekwoordelijke 'handschoen' op. Als eerste kreeg nu dus de 's-Gravendeelse Koningin Beatrix boom een nieuw bordje. En ook voor de Prinses Maxima boom is inmiddels een nieuw aanduidingsbordje gemaakt. Het is de bedoeling dat in 2014 alle 'herdenkingsbomen' in de gemeente Binnenmaas een nieuw bordje krijgen, die dan meteen allemaal in dezelfde stijl en kleuren zijn vormgegeven. Hierdoor blijven dergelijke bomen goed herkenbaar en kan men gelijktijdig een stukje geschiedenis 'levend houden'.

                                dinsdag 10 december 2013

Na 110 jaar niet meer samen

Het jaar 2013 was helaas het jaar waarin wij in de Hoeksche Waard afscheid moesten nemen van een markant duo; één van de twee oude essen die langs de Broekseweg (Mookhoek) stonden heeft het jammer genoeg begeven. De andere boom kon wel blijven staan, maar 'the odd couple', zoals dit zo markant gevormde duo werd genoemd door boomliefhebbers is dus niet meer... Onderzoek leerde trouwens dat de oude es flink was aangetast door zwammen. Dat was ook hoogst waarschijnlijk de reden dat hij de geest heeft gegeven. Vijf jaar geleden overleefde de boom nog wel een bliksem inslag. Het litteken daarvan was nog steeds goed zichtbaar op de stam van de boom. Gelukkig wisten wij via omwonenden dat het opvallende duo er rond 1900 al stond. Ze hebben dus dik 110 jaar een duo gevormd. En waarschijnlijk is de resterende es nu minimaal zo'n 120 jaar oud. Voor onderzoek naar de leeftijd van de bekendste boom uit onze regio (de 'Esschen boom') zijn deze twee essen trouwens belangrijk geweest. De afgelopen jaren ben ik er mede dankzij deze bomen achter gekomen dat het niet alleen belangrijk is om de omtrek te meten om een schatting te kunnen maken van de leeftijd van een boom, maar ook de diepte van de groeven in de schors vormen een belangrijke indicatie. Essen houden tot op relatief hoge leeftijd een vrij gladde bast. We hebben de groeven in de bast van deze bomen van rond de 120 jaar kunnen vergelijken met die in (bewaarde) stukken schors van de oude es, die waarschijnlijk zo'n 180 jaar in de polder Nieuw-Bonaventura heeft gestaan. Wat bleek? De groeven in die oude stukken schors waren bijna tweemaal zo diep. Nog maar eens een goede indicatie dat de 'Esschen boom' zeer waarschijnlijk rond de 180 jaar (of misschien nog wel iets ouder) is geworden. Vier jaar geleden dook er al een foto uit 1927 op, waarop de oude es toen al herkenbaar was als een grote, volwassen es op leeftijd. Dit is overigens één van de laatste foto's van 'the odd couple'. (Twee jaar geleden wist onze stichting het duo nog te redden van de zaag, omdat overijverige medewerkers van Groenbeheer H.W. de beide essen het liefst wilde kappen.)