Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

vrijdag 5 juli 2013

Terug naar de jaren zeventig

Groen in de woonomgeving is gezond! Wie de wetenschap serieus neemt kan niet meer onder die conclusie uit. Al tien jaar geleden lieten onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de landelijke Bomenstichting, ook al soortgelijke resultaten zien. En de laatste jaren hebben doctorandussen, professoren en hoogleraren via nieuwe onderzoeken aangetoond dat groen en bomen in alle opzichten positieve effecten hebben voor de gezondheid en het woongenot van mensen. En wat gezondheid betreft is de conclusie zelfs dubbel; zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid hebben baat bij meer groen in de leefomgeving.

Eigenlijk zijn we dus weer terug bij de manier waarop in sommige gemeenten aan het einde van de jaren zeventig nieuwbouwwijken vorm werden gegeven. Achteraf gezien hadden de mensen die toen plannen maakten voor groenere wijken het goed gezien. Parkjes, wandelpaden omgegeven met groen en bomen, waterpartijen met bomen etc., waren vaste ingrediënten voor flink wat nieuwbouwwijken, die in die periode verrezen. De wijk 'Plan West' (foto) in 's-Gravendeel is een mooi voorbeeld van zo'n 'groene wijk', die einde jaren zeventig werd gebouwd. Veel bomen, een parkje, waterpartijen die deels doorlopen in de wijk, trapveldjes met bomen er omheen en niet bouwen op bijna elke vierkante meter. Misschien dat het nu toch eens tijd gaat worden om deze manier van bouwen weer eens meer toe te passen in de Hoeksche Waard? De wetenschap heeft inmiddels glashelder duidelijk gemaakt welke kant het op moet. Helaas zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten gerealiseerd waarbij groen en zeker behoud van groen nauwelijks een serieuze rol speelde. Denk maar aan het project 'De Gravin' in Oud-Beijerland. Een groot deel van de bestaande bomen in het gebied waar werd gebouwd moesten wijken. De mooiste, grootste boom, een circa 45 jaar oude plataan, ging zelfs als één van de eersten 'plat'. Een paar kleinere boompjes konden blijven staan, maar deze leiden nu een tamelijk troosteloos bestaan, mede omdat bij twee ook nog eens de wortels geraakt werden bij de bouw. Het is maar de vraag of deze bomen nog lang zullen leven. Van nieuwe aanplant was maar in beperkte mate sprake. En deze aanplant van wat jonge boompjes werd (merendeels) eigenlijk alleen maar mogelijk omdat er ook een straat door het gebied werd aangelegd. Van een 'groene woonongeving' is echter absoluut geen sprake in dit wijkje, waar met name woningen voor senioren staan. Wat we daar vooral zien zijn stenen, bestrating, een waterpartij, ook vrijwel helemaal omgeven met stenen/keien en een plein. Kortom; het kernwoord hier is 'stenen', niet 'groen'. De fraaie plataan had een prachtig uitgangspunt kunnen zijn voor het ontwikkelen van een groen plein, waarvan deze boom het centrale punt had kunnen worden. Deze kerngezonde boom had dan zelfs uit kunnen groeien tot een monumentale boom. Een 'rustpunt' in deze wijk. Wat betreft het realiseren van een 'groene woonomgeving' is 'De Gravin' een gemiste kans.

Nieuwe kampioen gezocht!

De waarschijnlijk oudste vlierstruik van de Hoeksche Waard is helaas niet meer. Door nogal 'onvoorzichtige' werkzaamheden werd de vermoedelijk meer dan 100 jaar oude struik ruim een half jaar geleden tot de grond toe gesnoeid. En zelfs al lijkt de oude 'vlier' weer uit te schieten, het zal nooit meer dezelfde, unieke struik worden.

Zo'n zeven jaar geleden werd Bomenstichting Fraxinus Excelsior opmerkzaam gemaakt op de 'oeroude' vlier die stond tussen de dorpen Piershil en Goudswaard. (foto) Meerdere deskundigen bevestigden later de lezing van de tipgever en schatten de oude vlierstruik op rond de 100-110 jaar. Voor een vlier een ronduit indrukwekkende leeftijd. Helaas is dus nu alleen nog de voet van de struik overgebleven. Reden voor onze regionale bomenstichting om eens op onderzoek te gaan naar een nieuwe 'kampioen'. Inmiddels is op het achtererf van de biologische boerderij Landzicht bij Mookhoek een vlierstruik ontdekt waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat hij minimaal tussen de 65-70 jaar oud moet zijn. Maar natuurlijk blijven tips en informatie over andere oude vlierstruiken welkom bij de bomenstichting. Wie een oude vlierstruik weet te staan in de Hoeksche Waard kan zijn haar tips via e-mail inzenden naar: fraxinus.excelsior@planet.nl Een hedendaagse, of eventueel een oude foto (in digitale vorm) is daarbij ook zeer welkom. Aan het einde van dit jaar hoopt 'Fraxinus Excelsior' dan een nieuwe 'kampioen vlier' bekend te kunnen maken. Overigens is de 'gewone' vlier ook een struik met veel natuurwaarden. Vogels, vooral spreeuwen, zijn dol op de bessen en in de dichte vertakkingen van oudere vlierstruiken vinden kleine zangvogels een prima plek om te nestelen.