Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

donderdag 12 april 2012

Geen herplant in Molenpolder

Afgelopen week ontvingen wij een bericht van het Ministerie van LNV, waarin men aangeeft dat wat hen betreft de zaak van de Molenpolder is afgehandeld. Helaas bleek dat een deel van de gekapte populieren (maar liefst 164 stuks) één enkele rij bomen was, en daar rust in principe ook geen herplantplicht op. Dit mede omdat zo'n enkele rij niet onder de richtlijnen en bepalingen vallen die betrekking hebben op de Boswet. Het ministerie geeft aan dat verder wat hen betreft voldaan is aan de herplantplicht met de bomen bij het nieuwe fietspad. Wettelijk gezien is alles dus sluitend geregeld. Blijft natuurlijk staan dat het heel jammer is dat er meer dan 160 bomen gekapt zijn voor een nieuwbouwproject wat niet eens doorgang heeft gevonden en waarvan op dit moment zelfs niet geheel duidelijk is of het ooit gerealiseerd zal worden in de vorm zoals destijds is 'aangeprezen' door de betrokken partijen... En aangezien er bij en langs het fietspad klaarblijkelijk al bomen gepland stonden is het feitelijk zo dat alleen degene die deze aanplant heeft betaald een andere partij is geworden. (De projectontwikkelaar die wilde gaan bouwen in de Molenpolder.) De Hoeksche Waard is door veel te voortvarend handelen in 2008 dus 164 volwassen bomen 'armer' geworden. En dat 'volwassen' is op zich nog een belangrijk punt, want helaas gebruikte men om de kap te rechtvaardigen ook nog de ondeugdelijke argumentatie; 'dat de populieren van pakweg 25 jaar toch onderhand wel kaprijp waren'. Iedereen die eens om zich heen kijkt, in onze regio, of daar net buiten zal zien dat er op verschillende plekken prachtige populieren staan van tussen de 30-80 jaar. En dat er geen sprake van is dat deze bomen al op 25 jarige leeftijd 'op instorten staan'. Vooraan in Dordrecht, langs o.a. de Mijlweg staan nog flink wat populieren van rond de 70-80 oud. En tijdens de stormen van begin dit jaar is er letterlijk niet één van deze bomen gesneuveld.... (Zie onderstaande foto.)

1 opmerking:

  1. Voor een aantal van de gekapte populieren en ook elzen is dus met de aanplant bij het fietspad voldaan aan de herplantplicht. Een doekje voor het bloeden als je kijkt hoeveel volwassen bomen er in klap foetsie waren...

    BeantwoordenVerwijderen