Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

maandag 23 april 2012

Nieuwbouw op vroeger waterleidingterrein

Het zat er al langer aan te komen, maar nu lijken de plannen voor nieuwbouw op het vroegere 'waterleidingterrein' in 's-Gravendeel toch definitief te zijn vlot getrokken. Er moet een 'vriendelijke en groene wijk' gaan verrijzen op dit terrein. Op zich niets mis mee, als dat tenminste ook werkelijkheid wordt, én er serieus rekening gehouden wordt met het reeds bestaande groen dat grotendeels aan de rand van het toekomstige bouwterrein te vinden is. Het gaat dan om een mooie groep populieren van pakweg 35-40 jaar en een aantal essen van ongeveer dezelfde leeftijd. In totaal betreft het meer dan dertig bomen. Uiteraard gaan wij als bomenstichting trachten zoveel mogelijk van deze bomen te behouden. Dat zouden wij feitelijk ook normaal vinden als officieel naar buiten wordt gebracht dat hier 'een vriendelijke en groene wijk' moet verrijzen... Als straks blijkt dat er echter al plannen klaarliggen waarbij vrijwel alle bestaande (gezonde) bomen moeten wijken dan vinden wij dat een dergelijke kwalificatie misleidend is. Zeker omdat er bij zulke projecten dan vrijwel altijd minder bomen terugkomen dan dat er eerst stonden. (Een enkele uitzondering daar gelaten.) We hopen dat het allemaal mee valt en binnenkort heb ik een overleg met de gemeente Binnenmaas, om even te kijken hoe de eerste serieuze plannen van dit terrein eruit zien. Mocht het niet meevallen dan gaan we z.s.m. kijken welke actie we kunnen ondernemen om toch zoveel mogelijk bomen overeind te houden.

donderdag 12 april 2012

Geen herplant in Molenpolder

Afgelopen week ontvingen wij een bericht van het Ministerie van LNV, waarin men aangeeft dat wat hen betreft de zaak van de Molenpolder is afgehandeld. Helaas bleek dat een deel van de gekapte populieren (maar liefst 164 stuks) één enkele rij bomen was, en daar rust in principe ook geen herplantplicht op. Dit mede omdat zo'n enkele rij niet onder de richtlijnen en bepalingen vallen die betrekking hebben op de Boswet. Het ministerie geeft aan dat verder wat hen betreft voldaan is aan de herplantplicht met de bomen bij het nieuwe fietspad. Wettelijk gezien is alles dus sluitend geregeld. Blijft natuurlijk staan dat het heel jammer is dat er meer dan 160 bomen gekapt zijn voor een nieuwbouwproject wat niet eens doorgang heeft gevonden en waarvan op dit moment zelfs niet geheel duidelijk is of het ooit gerealiseerd zal worden in de vorm zoals destijds is 'aangeprezen' door de betrokken partijen... En aangezien er bij en langs het fietspad klaarblijkelijk al bomen gepland stonden is het feitelijk zo dat alleen degene die deze aanplant heeft betaald een andere partij is geworden. (De projectontwikkelaar die wilde gaan bouwen in de Molenpolder.) De Hoeksche Waard is door veel te voortvarend handelen in 2008 dus 164 volwassen bomen 'armer' geworden. En dat 'volwassen' is op zich nog een belangrijk punt, want helaas gebruikte men om de kap te rechtvaardigen ook nog de ondeugdelijke argumentatie; 'dat de populieren van pakweg 25 jaar toch onderhand wel kaprijp waren'. Iedereen die eens om zich heen kijkt, in onze regio, of daar net buiten zal zien dat er op verschillende plekken prachtige populieren staan van tussen de 30-80 jaar. En dat er geen sprake van is dat deze bomen al op 25 jarige leeftijd 'op instorten staan'. Vooraan in Dordrecht, langs o.a. de Mijlweg staan nog flink wat populieren van rond de 70-80 oud. En tijdens de stormen van begin dit jaar is er letterlijk niet één van deze bomen gesneuveld.... (Zie onderstaande foto.)

zondag 1 april 2012

Bomen in vroeger tijden: Kreek 's-Gravendeel

Oude fotoverzamelingen zijn vaak een bron van informatie; ook als het gaat om bomen. Je kunt aan de hand van oude foto's prachtig zien hoe het vroeger gesteld was met 'het groen' in dorpen en steden. Ik heb me daar al eens eerder in verdiept en als je gaat vergelijken met 'onze tijd' kom je in veel gevallen tot de conclusie dat er vroeger, zeker voor de Tweede Wereldoorlog, meer bomen stonden dan nu. Zeker bij de kerken, statige boerderijen, herenhuizen, maar toch ook 'gewoon' in straten waren bomen eerder regel dan uitzondering. En dan hebben we het vaak ook over groot formaat bomen; imposante populieren, linden en zoals langs de Kreekkant in 's-Gravendeel fraaie Hollandse iepen. De iepen hebben zo'n zestig jaar langs de beide zijden van de kreek gestaan. Ze zijn pas weg gehaald nadat er door een zeer zware storm in 1922 flink wat gesneuveld waren. Ook de dodelijke iepenziekte begon toen al een beetje de kop op te steken. Op deze oude foto kun je goed zien hoe indrukwekkend de Kreek er zo'n honderd jaar geleden uit zag.