Officieel weblog van de regionale Bomenstichting Fraxinus Excelsior

Welkom op de weblog van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Bomenwerkgroep voor de Hoeksche Waard.

maandag 27 juni 2011

With a little help from... de Rabobank

Soms loont het om 'vrienden te zoeken'. Sterker nog, soms is het noodzakelijk om hulp te zoeken bij het redden van bomen, zeker als je zelf niet kapitaalkrachtig bent. Voor onze stichting was dit het geval bij de oude iepen bij de schilderachtige Mariënhoeve bij Westmaas. Dankzij onze inspanningen werden deze bomen in 2005 'monumentaal'. Iedereen blij; de eigenaren en wij... Maar er was een probleem. Deze prachtige, ruim 90 jaar oude iepen zijn nog 'ouderwetse' Hollandse iepen. En dat betekende dat ze nog vatbaar waren voor de levensbedreigende iepenziekte. Gelukkig is er een remedie; jaarlijkse injecties bieden 80-90% bescherming tegen deze ziekte. Het probleem was alleen wel dat noch de eigenaren, noch onze kleine stichting het bedrag van rond de 600 euro, nodig voor de jaarlijkse injecties op konden hoesten.... Maar gelukkig bracht het zgn. Gemeenschapsfonds van de Rabobanken Hoeksche Waard uitkomst. Voor een periode van drie jaar konden wij met steun van dit fonds een eigen, bescheiden 'noodfonds' voor monumentale bomen oprichten, waarmee wij de injecties konden betalen voor een periode van drie jaar. In die tijd hebben we verder gezocht naar een oplossing en die is ook gevonden. De negen monumentale iepen worden nu (sinds 2009) geïnjecteerd door Groenbeheer Hoeksche Waard. En sinds de iepen telkens netjes hun injecties krijgen (voor het eerst in het late voorjaar van 2005) is er tot nu toe niet één meer ziek geworden.

Einde 'werkorganisatie' landelijke Bomenstichting

Het is inmiddels alweer een week geleden dat ons het nieuws bereikte dat de landelijke Bomenstichting helaas haar kantoor in Utrecht moet gaan sluiten. Bijzonder jammer en een hele slechte zaak voor wat betreft de bescherming van onze 'Groene Monumenten'. Het feit dat de landelijke Bomenstichting straks geen ondersteuning meer kan geven aan honderden vrijwilligers die direct bij deze stichting waren aangesloten is indirect ook weer mede een gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van de regering... Triest en dom, regeren is tegenwoordig blijkbaar vooral korte termijn boekhouden en niet meer ver vooruit kijken. Als er straks ergens in Nederland eeuwenoude bomen verdwijnen, omdat vrijwilligers van de landelijke Bomenstichting er soms ook een punt achter hebben gezet (en er dus niemand actie ondernam...), gooi je in één klap een paar honderd jaar in de prullenbak! Nu maar hopen dat het register van Monumentale bomen nog bij een andere, grotere organisatie kan worden ondergebracht...


vrijdag 24 juni 2011

Volle kracht vooruit!

Gisteren weer twee telefoontjes 'afgewerkt' onder het eten, van mensen die dachten dat ook onze regionale bomenstichting ermee stopt. (Met dank aan de ietwat onbeholpen communicatie van de landelijke bomenstichting, die trouwens ook niet stopt, maar haar kantoor met betaalde medewerkers moet sluiten...) Doordat de landelijke Bomenstichting helaas haar kantoor moet sluiten en dus ook haar betaalde krachten zal moeten laten afvloeien heeft men deze week een persbericht de deur uit gedaan, wat voor nogal wat verwarring heeft gezorgd. Dit bericht begint namelijk met: 'De Bomenstichting gaat haar deuren sluiten'. Sommige mensen, die blijkbaar niet verder lazen(?) dachten nu ook dat dit voor kleinere stichtingen geldt, die zich inzetten voor bomen... Onze regionale bomenstichting is echter 100% zelfstandig en gaat dus gewoon door. Wij stoppen dus helemaal niet mensen. We gaan juist volle kracht vooruit!

vrijdag 17 juni 2011

'Smakelijk eten!'

Soms kom je tijdens het werk voor een bomenstichting ook hele aparte, leuke dingen tegen... Zoals deze paardenkastanje, die langzaam maar zeker bezig was om een 'verboden toegang-bordje' 'op te eten! 

woensdag 15 juni 2011

Puttershoekse linden worden 'monumentaal'

Goed nieuws: De vijf oude leilinden aan de Molendijk te Puttershoek zullen binnenkort worden toegevoegd aan het landelijke Register van Monumentale bomen. In de praktijk zal dit betekenen dat de vijf linden dan de landelijk erkende, monumentale status bezitten. 

De afgelopen maanden heeft Bomenstichting Fraxinus Excelsior onderzoek gedaan naar de groep oude leilinden en daaruit bleek dat de linden bijna tweemaal zo oud zijn als eerst werd aangenomen. Begin jaren negentig van de vorige eeuw werden de bomen door een deskundige geschat op 70 à 80 jaar. Recent werd al duidelijk, dankzij gegevens die naar de bomenstichting werden gezonden door een oudere inwoner van Puttershoek, dat ze eerder 100-110 jaar oud moesten zijn. Maar deze maand kwam er van diverse kanten nog meer informatie boven tafel, waaruit bleek dat de kranige 'oudjes' weer een flink stuk ouder waren. Ondermeer de Stichting Oud Puttershoek had de bomen terug gevonden op oude foto's uit 1904 en zelfs op een opname van even voor 1900. 
De linden bleken op deze foto's nauwelijks kleiner en dunner dan dat ze nu anno 2011 zijn! Gezien het feit dat leibomen die goed onderhouden worden vooral hun energie steken in het aanmaken van telkens nieuwe takken en niet in het laten uitgroeien van een dikke stam, worden de bomen nu minimaal geschat op 150 jaar. 'Fraxinus Excelsior' vond dit reden genoeg om de bomen te nomineren bij de landelijke Bomenstichting te Utrecht. Groot pluspunt is dat er nu een goede inschatting van de leeftijd gemaakt kon worden dankzij de oude foto's, die van diverse kanten werden aangeleverd. Uiteraard is 'Fraxinus Excelsior' dan ook erg blij met de hulp van de lokale Oudheidkundige stichting en de verschillende inwoners van Puttershoek. 

zaterdag 11 juni 2011

Er gaat geen boom meer weg in 't Schenkeltje

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar inmiddels is dankzij de jarenlange inzet van de bewoners van 't Schenkeltje en onze regionale bomenstichting helder dat er geen boom meer gekapt wordt op de dijk daar. Op deze dijk in 't Schenkeltje in 's-Gravendeel staan o.a. nog enkele oude notenbomen en platanen, die ergens in de tweede helft van de jaren twintig van de vorige eeuw zijn geplant. Ook de notenboom waarvan eerder nog werd verondersteld dat hij dood was blijft staan. Deze 'laatbloeier' heeft namelijk al decennia lang de vreemde gewoonte om ruim een maand later in blad te komen dan zijn soort genoten. Voor de notenboom die gekapt is komt op termijn een notenboom terug en voor een 2,5 jaar geleden gekapte plataan komen straks, in een nieuw stuk plantsoen drie bomen terug.

vrijdag 10 juni 2011

Laat het maar zien...!

Zo'n klein jaar geleden, toen er in de kranten geruchten opdoken dat het vroegere gemeentehuis van 's-Gravendeel op termijn plaats zou moeten maken voor nieuwbouw, hebben we de gemeente Binnenmaas nog even attent gemaakt op de (beschermde) paardenkastanje ervoor en op de groep van vier linden rondom het beeld naast de oprit. Dit onder het motto; je kunt beter voor de muziek uitlopen dan er achteraan sloffen... En een week geleden werd duidelijk dat er nu een projectleider bij de gemeente is aangesteld, dus de eerste bouwplannen zijn inmiddels binnen gekomen, vermoed ik. Gelukkig zijn de contacten tussen de gemeente en onze stichting goed en werden we nog even gebeld om te kijken wat de status van de bomen in dat gebied is. Nu is het aan degene die daar straks wil gaan bouwen, of verbouwen. Dat laatste zou het mooiste zijn, want bij een interne verbouwing blijft het nog maar 30 jaar oude pand staan en hoeft er aan de ruimte daar omheen ook zo goed als niets te veranderen... Dan kunnen de linden en de kastanje ook gelijk buiten schot blijven. Wat er ook gaat gebeuren, wij als bomenstichting gaan ook hier de vinger aan de pols houden. En wat betreft de heren projectontwikkelaars... Nou, laat maar eens zien dat jullie rekening willen houden met de bestaande, deels beschermde, deels historische groenstructuur op deze locatie! Laat maar eens zien dat er echte creativiteit aanwezig is achter de tekentafel, zodat oud en nieuw straks mooi in elkaar overvloeien... Of zullen we straks toch weer moeten constateren dat de vooroordelen die bij veel mensen leven ten opzichte van projectontwikkelaars waar zijn? Wordt het eventueel toch straks een kwestie van bezwaren en hoorzittingen om de linden en de paardenkastanje te behouden? De tijd zal het leren. Wie er ook aan de slag gaat met het voormalige gemeentehuis en het terrein er omheen, ze zullen nooit meer kunnen beweren dat ze niet op de hoogte waren van de feitelijke situatie op die locatie.

woensdag 8 juni 2011

Puttershoekse leilinden worden 'steeds ouder'

De leilinden aan de Molendijk in Puttershoek (bijna pal naast het vroegere Partycentrum De Posthoorn) worden steeds ouder. Niets nieuws, zult u waarschijnlijk denken, want da's niet meer dan logisch... Klopt helemaal, alleen in dit geval heeft de titel van deze blog een dubbele betekenis. Wat wil het geval, dankzij telkens nieuwe, waardevolle informatie kunnen we de leeftijd van deze vijf 'krasse knarren' steeds verder naar boven bijstellen. Eerst ontvingen we informatie van dhr. Roons uit Puttershoek, waaruit duidelijk werd dat deze bomen niet ergens tussen 1920-1930 waren aangeplant, maar (veel waarschijnlijker) tussen 1900-1905. Zodoende stelden we de leeftijd al bij van een goede 80-85 jaar naar circa 110 jaar. Vandaag echter (8-6-2011) werd tijdens een gesprek met dhr. Groeneveld (secretaris Stichting Oud Puttershoek) glashelder dat ze nog veel ouder zijn! Ze blijken al voor te komen op foto's uit 1904 en zelfs op een foto van voor 1900... En nog opmerkelijker; op deze foto's zijn ze nauwelijks dunner dan ze nu zijn! Het waren in 1904 al bomen met een diameter van pakweg 20-25 cm, nauwelijks tien cm minder dan in 2011. Gelet op de diameter moeten de linden in 1904 al bomen van een jaar 30-40 zijn geweest. De (waarschijnlijke) leeftijd van deze unieke leilinden is dus (voorlopig) minstens 140-150 jaar. Maar wie weet, misschien zijn ze in werkelijkheid nog wel een jaar of tien ouder. In elk geval zijn we de Stichting Oud Puttershoek heel erkentelijk voor de informatie. Het bewijst nog maar eens dat archieven en historische foto's soms erg belangrijk zijn bij onderzoek naar de leeftijd van oude bomen.

dinsdag 7 juni 2011

Ons eigen T-Shirt

Met een beetje meeval moet volgende week maandag of dinsdag het eerste (proef) exemplaar van ons eigen T-Shirt in de bus vallen. Benieuwd naar het eindresultaat. In eerste instantie is het alleen bedoeld voor degenen die iets voor onze stichting doen. Eerst maar eens kijken hoe het er in het echt uit gaat zien.... (Licht grijs shirt met donker groene opdruk.)

zondag 5 juni 2011

Boomdijken in alle soorten en maten

Bomen en dijken... Het is tegenwoordig nogal eens reden voor een discussie. Joost mag weten waarom, want ik zie bijna alleen maar voordelen van zo'n 'boomdijk'. Hier in de Hoeksche Waard hebben we ze in alle soorten en maten; dijken met alleen essen, populieren, linden, knotwilgen, schietwilgen, notenbomen en dijken met gemengde beplanting. De voordelen? Ten eerste zijn ze, ongeacht de boomsoort een verrijking voor het landschap. En dan gaat het zowel om de esthetische als de natuurwaarden. Vooral in het vlakke polderlandschap slingeren dit soort dijken zich bijna letterlijk als een groen lint door het landschap. Daarnaast vormen ze een belangrijk onderdeel van de ecologische structuur en bieden ze ook nog eens schaduw aan wandelaars en fietsers. En in extreem droge of natte perioden zorgen de wortels ervoor dat de grond van zo'n dijk beter bijeen wordt gehouden. Minpuntje? Bij een zware storm is er altijd een kans(je) dat er eentje om kan waaien. Maar dat is vaak ook een kwestie van goede en regelmatige controle. Blijft alleen over de enige waren reden waarom men liever geen of minder bomen op dijken ziet staan; het kostenplaatje. (Onderhoud bomen.) En als je het landschap anno 2011 serieus neemt, zowel waar het gaat om de schoonheid van het landschap, als de natuurwaarden is het toch een beetje erg kort door de bocht om daarvoor al die positieve punten te negeren. En, oh ja..., boomdijken leveren ook nog een vaak fraaie foto's op, zoals dit stukje dijk bij Heinenoord met mooie notenbomen van rond de 60 jaar oud.